Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -ιζω doc

Αρχική Νέα ορθογραφία

Συμπλήρωσε τα κενά από την αναδυόμενη λίστα.
Θα το βράσουμε μέχρι να πξει και να γίνει σαν χυλός.
Άνθσαν και φέτος οι κερασιές.
Yπομένει τα πάντα χωρίς να γογγζει.
Οι μικροεπενδυτές καλούνται να δανσουν το κράτος.
Το νερό αναβλζει μέσα από τα καλάμια.
Αντίκρσε το ρημαγμένο σπίτι του και δάκρσε.
Πρώτα πρέπει να μπξεις το πασαλάκι στο έδαφος.
Η ζώνη αυτή θα σφζει από τουριστική κίνηση.
Στο τέλος αθρζουν όλες τις βαθμολογίες.