Να σχηματίσετε τα μονολεκτικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων doc

αρχική   Νέα Ελληνική Γλώσσα   παραθετικά επιθέτου επόμενη

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
αγενήςαγεναγεν
νέοςνενε
φθηνόςφθηνφθην
εργατικόςεργατικεργατικ
ακριβήςακριβακριβ
φαρδύςφαρδφαρδ
ειλικρινήςειλικρινειλικριν
ελαφρόςελαφρελαφρ
σκούροςσκουρσκουρ
δυστυχήςδυστυχδυστυχ