Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παραθετικών που προέρχονται από άλλα μέρη του λόγου doc

προηγούμενη αρχική   Νέα Ελληνική Γλώσσα   παραθετικά επιθέτου επόμενη

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
(άνω) ανώ ανώ
(κάτω) κατώ κατώ
(άπω) απώ απώ
(ένδον) ενδό ενδό
(έξω) εξώ

--

(έσω) εσώ εσώ
(πλησίον) πλησι πλησι
(προτιμώ) προτιμό

--

(υπέρ) υπέρ υπέρ
(προ) πρό

--