Να βρεθούν οι κύριες και οι δευτερεύουσες προτάσεις καθώς και το είδος των δευτερευουσών προτάσεων. κατέβασε την άσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
Στην Πελοπόννησο, ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία των κάστρων , στα οποία είχαν καταφύγει οι Τούρκοι , ο Κολοκοτρώνης πρότεινε να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις , για να πολιορκήσουν την Τριπολιτσά , ώστε να μπορέσουν όλοι ενωμένοι να κυριεύσουν την πόλη και να νικήσουν τους Τούρκους . Ύστερα από εξάμηνη πολιορκία, κυρίευσαν την πόλη , γιατί αγωνίστηκαν όλοι μαζί ενωμένοι ενάντια στον κοινό εχθρό . Αν και δεν έλειψαν τα διάφορα μικροπροβλήματα και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις , το αποτέλεσμα ήταν σπουδαίο .


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός