Να βρεις σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα παρακάτω ρήματα   Νέα χρόνοι

ρήμα χρόνος
επιθυμούσε
έλεγαν
έπαθα
έχω αγοράσει
θα διαβάζω
είχε φέρει
θα περάσω
ονειρεύομαι
σκέφτηκα
θα έχω ανοίξει