Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων με τον κατάλληλο χρόνο

ρήμα χρόνος
επιθυμούσε
έλεγαν
έπαθα
έχω αγοράσει
θα διαβάζω
είχε φέρει
θα περάσω
ονειρεύομαι
σκέφτηκα
θα έχω ανοίξει