Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων με τον κατάλληλο χρόνο

ρήμα χρόνος
θέλησα
δοκιμάζαμε
έχουν φύγει
θα έχω μελετήσει
θα φέρνουμε
αγριευόμουν
θα φορτώσω
πήρα
ακολουθήσαμε
ακολουθούσαμε