Άσκηση στην ενότητα "Η Αθήνα, Από τη βασιλεία στην Αριστοκρατία" (2ο μέρος)  ιστορία η ενότητα 


Κοινωνικές εντάσεις
α) Στο αριστοκρατικό πολίτευμα εξουσίαζαν οι . Αυτοί ήταν βέβαια , είχαν όμως και ευγενική καταγωγή. Μετά τον αποικισμό πλούσιοι έγιναν και οι και οι . Δε συμμετείχαν όμως στη διοίκηση της πόλης. Έτσι άρχισαν να αμφισβητούν την εξουσία των ευγενών.
β) Από την άλλη πλευρά οι χρεωμένοι αγρότες απαιτούσαν να διαγραφούν τα τους, γιατί όσοι από αυτούς δεν μπορούσαν να τα ξεπληρώσουν γίνονταν .
Την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο , ο οποίος το π.Χ., με την υποστήριξη πολλών οπαδών του, θέλησε να πάρει την εξουσία και να γίνει . Το κίνημά του απέτυχε και ο ίδιος δραπέτευσε στα . Οι οπαδοί του, όμως, παρόλο που είχαν καταφύγει ως ικέτες στους βωμούς των θεών, θανατώθηκαν. Το ανόσιο αυτό έργο έμεινε στην ιστορία γνωστό ως «». Σαν να μην έφταναν αυτά οι Μεγαρείς βρήκαν την ευκαιρία και κατέλαβαν τη .

Οι φτωχοί και χρεωμένοι ζητούσαν καθημερινά να καταργηθούν τα χρέη και να γραφτούν , επειδή ως τότε ήταν άγραφοι. Το γεγονός αυτό εμπόδιζε τη σωστή απονομή της δικαιοσύνης και οι φτωχοί παραπονούνταν ότι δεν εύρισκαν το δίκιο τους κι ότι οι ευγενείς έκαναν ό,τι ήθελαν. Οι , από τη μεριά τους, για να εκτονωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια, ανέθεσαν το π.Χ. στο να καταγράψει τους νόμους.
Ο Δράκοντας κατέγραψε τους νόμους, μόνο που ήταν πολύ . Ήταν «γραμμένοι με αίμα», όπως είπαν. Ακόμη κι έτσι όμως για πρώτη φορά στην Αθήνα υπάρχουν γραπτοί νόμοι και γίνεται μια προσπάθεια να επιβληθεί η τάξη και να ησυχάσει ο τόπος.