Άσκηση στην ενότητα "Η Αθήνα, Πορεία προς τη Δημοκρατία" μέρος 1ο   ιστορία η ενότητα 


Τα μέτρα του Σόλωνα
Η καταγραφή των νόμων ικανοποίησε ένα μέρος των πολιτών. Όμως, το οξύ οικονομικό πρόβλημα που ανάγκαζε όσους δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους να γίνουν δούλοι, προκαλούσε συνεχή αναταραχή.
Το π.Χ., οι Αθηναίοι επέλεξαν το , ποιητή και έναν από τους σοφούς, να δώσει λύση στα δύσκολα προβλήματα της πόλης. Κάποια από τα μέτρα που πήρε ο Σόλωνας είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά μέτρα:
α) Απελευθέρωσε αυτούς που είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και στο εξής να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την προσωπική του ελευθερία. Αυτή είναι η περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα, γνωστή ως , με την οποία λυτρώθηκε η αγροτική τάξη.
Κοινωνικά μέτρα:
β) Ένα άλλο μέτρο, με το οποίο ο Σόλωνας το αριστοκρατικό πολίτευμα, ήταν η διαίρεση των πολιτών σε τάξεις. Ως βάση έθεσε το και όχι την καταγωγή. Ανάλογα όρισε και τα αξιώματα. Αυτό σημαίνει πως στην εξουσία δε θα συμμετέχουν μόνο οι , αλλά όλοι όσοι είναι , δηλαδή και οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες κ.ά.
Πολιτικά μέτρα:
γ) τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας του Δήμου, στην οποία έπαιρναν μέρος όσοι Αθηναίοι πολίτες είχαν συμπληρώσει το ο έτος της ηλικίας τους.
δ) Θέσπισε κι ένα άλλο όργανο, τη των η οποία προετοίμαζε τα θέματα που συζητούνταν στη συνέλευση του λαού, δηλ. στην Εκκλησία του Δήμου.
ε) Καθιέρωσε το δικαστήριο της , στο οποίο συμμετείχαν με άτομα από όλες τις τάξεις. Με το μέτρο αυτό στόχευε στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την εξάλειψη των ανισοτήτων.
στ) Για να πετύχει, εξάλλου, ο Σόλωνας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ψήφισε νόμο με τον οποίο στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα από όσους δεν έπαιρναν σαφή θέση πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.