Άσκηση στις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και του Κλεισθένη  ιστορία η ενότητα   


Ο Σόλωνας χώρισε τους Αθηναίους σε τάξεις σύμφωνα με το .
Ο Κλεισθένης χώρισε τους Αθηναίους σε φυλές σύμφωνα με τον .
Ο Σόλωνας θέσπισε τη Βουλή των και ο Κλεισθένης τη Βουλή των .
Ο Σόλωνας καθιέρωσε το δικαστήριο της και ο Κλεισθένης το .
Με το Σόλωνα η Εκκλησία του Δήμου καθοριστικό ρόλο. Με τον Κλεισθένη καθοριστικό ρόλο.
Με τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα το πολίτευμα έγινε , ενώ με του Κλεισθένη .
Θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος θεωρείται ο .