Αντιστοίχισε τις χρονολογίες με τα γεγονότα

431 π.Χ.
429 π.Χ.
421 π.Χ.
415 π.Χ.
413 π.Χ.
404 π.Χ.© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός