Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος ιστορία πόλη-κράτος  

Επίλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα. Μόλις τελειώσεις μ' αυτήν την άσκηση, μπορείς να συνεχίσεις και με το β' μέρος.
Τον ο αιώνα π.Χ. παρατηρήθηκε στον ελληνικό κόσμο μία σημαντική εξέλιξη. Το παλιό κράτος διασπάστηκε και τη θέση του πήρε η . Πυρήνας του νέου θεσμού υπήρξε ο . Ακολούθησε η ένωση των συνοικισμών σε μία πόλη (ἄστυ), γύρω από μία ισχυρή θέση, την . στην ακρόπολη χτίζονταν οι ναοί και τα δημόσια κτίρια. και γύρω από αυτήν απλώνονταν οι κατοικίες και τα καταστήματα, όπου τεχνίτες, ξυλουργοί, αγγειοπλάστες και έμποροι εργάζονταν για να καλύψουν τις ανάγκες της ζήτησης. Σταδιακά η πόλη περιβάλλεται από . Στην ύπαιθρο εξακολούθησε να μένει ένα μέρος του πληθυσμού που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Οι πολίτες στρατεύονται για να υπηρετήσουν τις ανάγκες ενός νέου οργανικού συνόλου. Συγκροτούν την «», φορούν πανοπλία και όλοι μαζί υπερασπίζονται την πόλη τους. Η προσφορά είναι συλλογική και ο σκοπός κοινός. Στην οπλιτική φάλαγγα συμμετείχαν , αρκεί να μπορούσαν να αγοράσουν με δική τους δαπάνη την απαραίτητη . Αυτή η διευρυμένη συμμετοχή επέφερε μια γενικότερη κοινωνική εξίσωση. Οι κοινωνικές διαφορές . Ωστόσο, δεν έλειψαν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί που αντικείμενό τους είχαν την άσκηση εξουσίας.