Είσοδος Ιστορία

Κεφάλαιο 7

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος -18ος αι.)


Η ενότητα στο σχολικό βιβλίο


 


Η Ευρώπη από το 13ο αι. εισέρχεται σε τροχιά μεταβολών. Η αναβίωση των πόλεων, η αναζωπύρωση του εμπορίου και το γενικότερο κλίμα αναζήτησης προετοιμάζουν τον άνθρωπο για την Αναγέννηση και τις Ανακαλύψεις (14ος - 16ος αι.). Συγχρόνως, οι νέες συνθήκες προκαλούν τη Μεταρρύθμιση στην Καθολική Εκκλησία (αρχές 16ου αι.).

Οι εξελίξεις που ακολουθούν αλλάζουν την όψη της Ευρώπης. Από τα τέλη του 17ου αι. προβάλλεται εντονότερο το αίτημα για ριζικές μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία μέσα από το κίνημα Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (1688-1789). Κορύφωση αυτού του κινήματος αποτελεί η Γαλλική Επανάσταση (1789).

Την ίδια εποχή (15ος -18ος αι.) ο Ελληνισμός βρίσκεται υπό ξένη κυριαρχία. Προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς να απεμπολεί ταυτόχρονα το δικαίωμά του για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας των Ρωμαίων από τον πάπα στο ναό του Αγίου Πέτρου τα Χριστούγεννα του έτους 800. Μικρογραφία σε χειρόγραφο. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη.

ειικ

εικ

Η αποβίβαση του Χριστόφορου Κολόμβου στις ακτές του Νέου Κόσμου

Η αποβίβαση του Χριστόφορου Κολόμβου στις ακτές του Νέου Κόσμου