ὠφελέω, -ῶ, ἀδικέω, -ῶ: Να γράψετε τους τύπους ενεστώτα των ρημάτων οι οποίοι ζητούνται στον πίνακα άσκηση

ὠφελέω, -ῶἀδικέω, -ῶ
β΄ πληθ. προστακτική ε.φ.
γενική ενικού θηλ. μτχ. ε.φ.
γ΄ εν. ευκτική ε.φ.
β΄ εν. υποτακτική ε.φ.
απαρέμφατο