Αρχαία ελληνική μυθολογία

Κύκλος του Ηρακλή

ΙΠΠΟΚΟΩΝΤΑΣ
1

Ο Ιπποκόωντας ήταν νόθος γιος του Οίβαλου, ετεροθαλής αδελφός του Τυνδάρεου, του Ικάριου και της Αρήνης. Αναφέρεται και με το όνομα Ιπποθόωντας ή Ιπποχόωντας, και ενώ ο πατέρας μένει σταθερός, ως μητέρα του αναφέρεται η Νύμφη Στρατονίκη ή η Ναϊάδα Νύμφη Βάρεια ή η Νικοστράτη. Ο Παυσανίας τού δίνει για μητέρα τη Γοργοφόνη, κόρη του Περσέα, που είχε κάνει παιδιά με τον Περιήρη, οπότε ομομήτρια αδέλφια του ήταν ο Αμφιάραος και ο Λεύκιππος. [Γενεαλογικό δένδρο]

Αυτοί ήταν οι νόμιμοι διάδοχοι του θρόνου, αν και ο Ιπποκόωντας ήταν ο μεγαλύτερος. Τόσο ο ίδιος όσο και οι δώδεκα ή είκοσι γιοι του ήταν βίαιοι. Με τη βοήθειά τους σφετερίστηκε την περιουσία των ετεροθαλών αδελφών του και την εξουσία, όταν πέθανε ο κοινός τους πατέρας, ενώ εκείνους τους εξόρισε· αυτοί κατέφυγαν στον Θέστιο, βασιλιά της αιτωλικής πόλης Πλευρώνα. Άλλη παράδοση θέλει τον Ικάριο να βοηθά τον Ιπποκόωντα στα σχέδιά του εναντίον του Τυνδάρεου. Προκάλεσε την οργή του Ηρακλή που κίνησε πόλεμο εναντίον του είτε γιατί ήθελε να αποκαταστήσει στην εξουσία τους νόμιμους κληρονόμους του βασιλείου της Σπάρτης και να τιμωρήσει τους διώκτες τους είτε γιατί είχαν συμμαχήσει με τον Νηλέα, βασιλιά της Πύλου εναντίον του· ή ακόμη επειδή σκότωσαν τον γιο του Λικύμνιου, Οιωνό. Με συμμάχους από την Αρκαδία ο Ηρακλής υπέταξε την πόλη, κατέσφαξε τον Ιπποκόωντα και τα παιδιά του, επανέφερε τον Τυνδάρεο από την εξορία και του παρέδωσε την εξουσία. Σε ανάμνηση της νίκης του ο Ηρακλής έκτισε δύο ναούς, έναν προς τιμή της βοηθού του Αθηνάς και έναν προς τιμή της εχθρού του Ήρας, γιατί δεν του προκάλεσε πρόσθετες δυσκολίες στη διάρκεια αυτού του εγχειρήματος.


Σχετικά λήμματα

ΗΡΑΚΛΗΣ, ΙΚΑΡΙΟΣ, ΙΠΠΟΚΟΩΝΤΙΔΕΣ, ΤΥΝΔΑΡΕOΣ, ΠΕΡΣΕΑΣ