Να βρεις πώς εκφέρονται οι επιθετικοί προσδιορισμοί κατέβασε την άσκηση

 

s