Να βρεις τι είδους ονοματικός προσδιορισμός είναι οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. κατέβασε την άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός