Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Γίγαντας)


Ο Αστέριος ήταν γιος του Γίγαντα Άνακτα, δεσπότης της πόλης Ανακτορίας, που ονομάστηκε έτσι από τον πατέρα του· αργότερα μετονομάστηκε σε Μίλητο. Ο Αστέριος ήταν και αυτός τεράστιος και τον έθαψαν έξω από τη Μίλητο σε μια νησίδα που έφερε το όνομά του.

Υπάρχει μπροστά στην πόλη της Μιλήτου νησί που λέγεται Λάδη και από αυτήν έχουν αποσπαστεί μικρότερα νησάκια. Ένα από αυτά το ονομάζουν του Αστερίου και λένε ότι σε αυτό τάφηκε ο Αστέριος, που είναι γιος του Άνακτα, του γιου της Γης. Έχει, λοιπόν, ο νεκρός μήκος όχι λιγότερο από δέκα πήχεις.

(Παυσ. 1.35.6)


Σχετικά λήμματα

ΑΝΑΚΤΑΣ, ΜΙΛΗΤΟΣδεσμός