Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΕΜΦΥΤΟΣ (Γίγαντας)


Γίγαντας που ονομάζεται από τον Υγίνο (4).