Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΗΜΙΚΥΝΕΣ (διφυείς)


Οι Ημίκυνες ήταν μυθικός λαός κατά το ήμισυ, περίπου, σκύλοι. Είχαν, δηλαδή, στους ώμους κεφάλι και γαύγισμα σκύλου. Ο λαός αυτός κατοικούσε στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, οὐ πόρρω Μασσαγετῶν καὶ Ὑπερβορέων —οι Μασσαγέτες κατοικούσαν σε μια τεράστια πεδιάδα στα ανατολικά της Κασπίας Θάλασσας, βόρεια του ποταμού Αράξη, και οι Υπερβόρειοι μεταξύ της λίμνης Αράλης και της Κασπίας θάλασσας. (Αίλ. Ηρωδ., π. καθολικής προσωδίας 3.1.22.14). Εικάζεται ότι επρόκειτο για είδος πιθήκων.