Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΘΕΟΔΑΜΑΣ (Γίγαντας)


Γίγαντας που ονομάζεται από τον Υγίνο (μύθ. πρόλ. 4).

Για την καταγωγή και τη μορφή του, καθώς και για τη Γιγαντομαχία, βλ. Γίγαντες.