Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΘΟΩΝΑΣ (Γίγαντας)


Μοίρες (Κλωθώ, Λάχεσις, Άτροπος). Ανάγλυφη παράσταση από τη βόρεια ζωφόρο του Βωμού της Περγάμου, περίπου 160 π.Χ.



 

1

Ο Θόωνας ήταν Γίγαντας. Στη Γιγαντομαχία τους σκότωσαν οι Μοίρες πολεμώντας με χάλκινα ρόπαλα. [Εικ. 1 ]

Για την καταγωγή και τη μορφή του, καθώς και για τη Γιγαντομαχία, βλ. Γίγαντες.