Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (κάβουρας γιγάντιος)


Δες εδώδεσμός