Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΕΥΡΥΝΟΜΟΣ (δαίμονας του θανάτου)

Την ύπαρξη του Ευρύνομου μαρτυρεί μόνο ο Παυσανίας από ένα έργο του Πολύγνωτου στη Λέσχη των Δελφών.

Οι εξηγητές των Δελφών υποστηρίζουν ότι ο Ευρύνομος είναι δαίμονας του Άδη, που τρώει τις σάρκες των νεκρών και αφήνει μόνο τα κόκαλα. Το ποίημα του Ομήρου για τον Οδυσσέα, αλλά και η λεγόμενη Μινυάς και οι Νόστοι –όλα τα ποιήματα που αναφέρονται στον Άδη και σ' όσα συμβαίνουν εκεί– δεν γνωρίζουν κανένα δαίμονα Ευρύνομο. Θα περιγράψω πάντως τον Ευρύνομο και την παράσταση του στην εικόνα. Το δέρμα του έχει μελανό χρώμα, σαν τις μύγες που κάθονται πάνω στα κρέατα, δείχνει τα δόντια του και είναι καθισμένος σε δέρμα γύπα. (Παυσ. 10. 28.7σύνδεσμος)