Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΜΥΛΙΝΟΣ (Γίγαντας)


Κρητικός Γίγαντας που σκοτώθηκε από τον Δία, όπως και άλλοι που υποστήριζαν τον αγώνα εναντίον των Ολυμπίων (Διόδ. Σ. 5.71.2).