Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΗΔΥΛΟΓΟΣ (φτερωτός)

 

1

Ο Ηδυλόγος δεν είναι γνωστός από τις φιλολογικές πηγές παρά μόνο από ένα, τουλάχιστον, αγγείο, μια ερυθρόμορφη αττική πυξίδα του 5ου αι. π.Χ., όπου, μαζί με τον Πόθο, οδηγούν το άρμα της Αφροδίτης. Ο Ηδυλόγος είναι και αυτός ένας από τους φτερωτούς θεούς του έρωτα· είναι αυτός που μιλά γλυκά και σαγηνεύει. Μητέρα του είναι πιθανόν και προφανώς η Αφροδίτη, αν και δεν υπάρχει πηγή που να το πιστοποιεί. [Εικ. 1]


Σχετικά λήμματα

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΟΘΟΣ