Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μυθολογία του νερού

ΑΝΙΓΡΟΣΟι μύθοι διατήρησαν στη μνήμη την άσχημη μυρωδιά που αναδυόταν από τα νερά του ποταμού Άνιγρου της Πελοποννήσου, ΝΔ της Ολυμπίας. Μία εξήγηση θέλει τον Μελάμποδα να πετάει εκεί τα αντικείμενα που χρησιμοποίησε για τον εξαγνισμό των θυγατέρων του Προίτου. Μια άλλη αποδίδει τη μυρωδιά των νερών στον Κένταυρο Πυλήνορα που έπλυνε σε αυτά την πληγή του από τα βέλη του Ηρακλή, εμποτισμένα με το δηλητήριο της Λερναίας Ύδρας.


Σχετικά λήμματα

ΜΕΛΑΜΠΟΔΑΣδεσμός, ΠΡΟΙΤΟΣδεσμός, ΠΡΟΙΤΙΔΕΣδεσμός, ΠΥΛΗΝΟΡΑΣ, ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ, ΗΡΑΚΛΗΣ