Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 57-58


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[57] Τάχ’ οὖν ἄν τις τῶν σφόδρα τοῖς λεγομένοις ἐνόχων ὄντων ἀγανακτήσας ἐρωτήσειε «πῶς, εἴπερ οὕτω κακῶς βουλευόμεθα, σῳζόμεθα καὶ δύναμιν οὐδεμιᾶς πόλεως ἐλάττω κεκτημένοι τυγχάνομεν;» ἐγὼ δὲ πρὸς ταῦτ’ ἀποκριναίμην ἂν ὅτι τοὺς ἀντιπάλους ἔχομεν οὐδὲν βέλτιον ἡμῶν φρονοῦντας. [58] εἰ γὰρ μετὰ τὴν μάχην, ἣν ἐνίκησαν Θηβαῖοι Λακεδαιμονίους, ἐκεῖνοι μὲν ἐλευθερώσαντες τὴν Πελοπόννησον καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας αὐτονόμους ποιήσαντες ἡσυχίαν εἶχον, ἡμεῖς δὲ τοιαῦτ’ ἐξημαρτάνομεν, οὔτ’ ἂν οὗτος ἔσχεν ταύτην ποιήσασθαι τὴν ἐρώτησιν, ἡμεῖς τ’ ἂν ἔγνωμεν ὅσῳ κρεῖττόν ἐστιν τὸ σωφρονεῖν τοῦ πολυπραγμονεῖν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[57] τάχ᾽ οὖν ἄν τις τῶν σφόδρα τοῖς λεγομένοις ἐνόχων ὄντων ἀγανακτήσας ἐρωτήσειεπῶς, εἴπερ οὕτω κακῶς βουλευόμεθα, σωζόμεθα καὶ δύναμιν οὐδεμιᾶς πόλεως ἐλάττω κεκτημένοι τυγχάνομεν;” ἐγὼ δὲ πρὸς ταῦτ᾽ ἀποκριναίμην ἂν ὅτι τοὺς ἀντιπάλους ἔχομεν οὐδὲν βέλτιον ἡμῶν φρονοῦντας. [58] εἰ γὰρ μετὰ τὴν μάχην, ἣν ἐνίκησαν Θηβαῖοι Λακεδαιμονίους, ἐκεῖνοι μὲν ἐλευθερώσαντες τὴν Πελοπόννησον καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας αὐτονόμους ποιήσαντες ἡσυχίαν εἶχον, ἡμεῖς δὲ τοιαῦτ᾽ ἐξημαρτάνομεν, οὔτ᾽ ἂν οὗτος ἔσχε ταύτην ποιήσασθαι τὴν ἐρώτησιν, ἡμεῖς τ᾽ ἂν ἔγνωμεν ὅσῳ κρεῖττόν ἐστι τὸ σωφρονεῖν τοῦ πολυπραγμονεῖν.

 

 

Λεξιλογικά

 

τάχα: ίσως

σφόδρα: πολύ, ορμητικά, βίαια

βουλεύομαι: σκέφτομαι, αποφασίζω, κρίνω

φρονέω-: σκέπτομαι, νομίζω, σκοπεύω, επιθυμώ

ἐξαμαρτάνω: κάνω λάθος, κάνω σφάλματα, αποτυγχάνω

ἔχω + απρμφ.: μπορώ να

πολυπραγμονέω-: ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είμαι πολυάσχολος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἔσχεν, ἔγνωμεν: να εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ἔσχενσχῇσχοίησχέτωσχεῖνσχών, σχοῦσα, σχόν
ἔγνωμενγνῶμενγνοῖμεν γνῶναιγνούς,  γνοῦσα, γνόν

 

 

2. κακῶς, μικρά: να γραφτούν τα παραθετικά των επιρρημάτων

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
κακῶςκάκιον / χεῖρονκάκιστα / χείριστα
μικράμικρότερα / ἐλάσσ(ττ)ονα - ἐλάσσ(ττ)ω / ἥττονα - ἥττωμικρότατα / ἐλάχιστα / ἥκιστα

 

 

  

1. εἰ ἐκεῖνοι ἡσυχίαν εἶχον - ἡμεῖς τ’ ἂν ἔγνωμεν: να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος στο προσδοκώμενο και στην απλή σκέψη του λέγοντος

 

προσδοκώμενο: ἐὰν ἐκεῖνοι ἡσυχίαν ἔχωσιν - ἡμεῖς τ' γνωσόμεθα

απλή σκέψη του λέγοντος: εἰ ἐκεῖνοι ἡσυχίαν ἔχοιεν - ἡμεῖς τ' ἄν γνοῖμεν