Να υποπτεύεσαι το προφανές. Οι σκοτεινές αλήθειες έτσι κι αλλιώς θα σου ξεφύγουν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΕ03  -   jblack@sch.gr

ΘΑΣΟΣ

ΡΑΧΩΝΙ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 • ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΘΑΣΟΣ
 • ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 • Χρήσιμες συνδέσεις
 •  

  Φύλλα εργασίας, σημειώσεις και ασκήσεις από τις παραδόσεις των μαθημάτων:

  α) Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 

  β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου,

  στα Γενικά Λύκεια Λιμεναρίων και Λιμένα Θάσου.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

  ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

      1. Έννοια του μιγαδικού-συζυγείς

      2. Ασκήσεις-πράξεις μιγαδικών

      3. Ασκήσεις -συζυγείς μιγαδικοί

      4. Μέτρο μιγαδικού

      5. Ασκήσεις-μέτρο μιγαδικού

      6. Ερωτήσεις μιγαδικών

      7. Ασκήσεις επανάληψης

      8. Μιγαδικοί-θέματα πανελληνίων

  ---

  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

      1. Πεδίο ορισμού,..., σύνθεση,..

      2. Μονοτονία,..., αντίστροφη,... 

      3. Ερωτήσεις

      4. Ασκήσεις

      5. Γραφικές παραστάσεις

      6. Ασκήσεις επανάληψης

  ---

  ΟΡΙΑ

      1. Η έννοια του ορίου στο x0

      2. Ιδιότητες των ορίων στο x0

      3. Όριο στο άπειρο

      4. Ασκήσεις ορίων-μέθοδοι

      5. Ερωτήσεις στα όρια

      6. Θεωρητικές ασκήσεις ορίων

  ---

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ

      1. Συνέχεια συνάρτησης

      2. Ασκήσεις στη συνέχεια

      3. Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων

      4. Ασκήσεις στα θ.σ.σ.

      5. Ερωτήσεις στη συνέχεια

      6. Ασκήσεις επανάληψης - όρια, συνέχεια

      7. Θέματα πανελληνίων έως και συνέχεια

  ---

  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΜΕΡΟΣ 1ο

        1. Η έννοια της παραγώγου

      2. Ασκήσεις-Έννοια της παραγώγου

      3. Παράγωγος συνάρτηση-Κανόνες παραγώγισης

      4. Ασκήσεις-Παράγωγος ..., Κανόνες ... 

      5. Εφαπτομένη

      6. Ασκήσεις-Εφαπτομένη 

      7. Ρυθμός μεταβολής

      8. Ασκήσεις-Ρυθμός μεταβολής 

      9. Ερωτήσεις-Παράγωγοι 1ο μέρος 

  ---

  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΜΕΡΟΣ 2ο

        1. Θεώρημα Rolle

      2. Ασκήσεις στο θεώρημα Rolle

      3. Θεώρημα μέσης τιμής

      4. Ασκήσεις στο θεώρημα μέσης τιμής

      5. Σταθερές συναρτήσεις

      6. Ασκήσεις στις σταθερές συναρτήσεις

      7. Μονοτονία 

      8. Ασκήσεις μονοτονίας

      9. Ακρότατα-θεώρημα Fermat

    10. Ασκήσεις στο θ.Fermat

    11. Ασκήσεις στα ακρότατα

    12. Κυρτότητα-Σημεία καμπής

    13. Ασκήσεις στην κυρτότητα-Σ. καμπής

    14. Ασύμπτωτες-Κανόνας του De l' Hospital

    15. Ασκήσεις στις ασύμπτωτες-De l' Hospital

    16. Μελέτη συνάρτησης

    17. Ερωτήσεις-Παράγωγοι 2ο μέρος

    18. Ασκήσεις επανάληψης στις παραγώγους

    19. Θέματα πανελληνίων έως και παράγωγοι

  ---

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

  Στην εξεταστέα ύλη του σχ. έτους 11-12 οι ενότητες 

  1, 2, 3, 4  αντικαθίστανται με τις ενότητες  1α, 1β

      1. Αόριστο ολοκλήρωμα

      2. Ασκήσεις - Αόριστο ολοκλήρωμα

      3. Μέθοδοι ολοκλήρωσης

      4. Ασκήσεις -Μέθοδοι ολοκλήρωσης

    1α. Παράγουσα συνάρτηση

    1β. Ασκήσεις-παράγουσα συνάρτηση 

      5. Ορισμένο ολοκλήρωμα

      6. Ασκήσεις -Ορισμένο ολοκλήρωμα

      7. Ύπαρξη αρχικής

      8. Ασκήσεις -Ύπαρξη αρχικής

      9. Θ. Θ. Ολοκληρωτικού Λογισμού

    10. Ασκήσεις -Θ. Θ. Ολοκληρωτικού Λογισμού

    11. Εμβαδό επιπέδου χωρίου

    12. Ερωτήσεις - Ολοκληρώματα

    13. Επαναληπτικές ασκήσεις-ολοκληρώματα

    14. Θέματα πανελληνίων εως και ολοκληρώματα

  ---

  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

      1. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ και όχι μόνο ...

      2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ και όχι μόνο ...

      3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ και όχι μόνο ...

      4. Το 10 θέμα (θεωρία) 2000-2011

      5. Αποδείξεις θεωρημάτων

      6. Ερωτήσεις θεωρίας και αποδείξεις

  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ

      1. Συναρτήσεις

      2. Ασκήσεις-συναρτήσεις

      3. Γραφικές παραστάσεις

      4. Όριο, Συνέχεια

      5. Ασκήσεις-όριο-συνέχεια

      6. Ερωτήσεις

  ---

  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

      1. Ορισμός της παραγώγου

      2. Παράγωγος συνάρτηση

      3. Ασκήσεις-Παράγωγοι

      4. Εφαρμογές των παραγώγων

      5. Ασκήσεις-Εφαρμογές των παραγώγων

      6. Ερωτήσεις

      7. Επαναληπτικές ασκήσεις

      8. Θέματα πανελληνίων (έως και παράγωγοι)

  ---

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

      1. Βασικές έννοιες της Στατιστικής

      2. Μη ομαδοποιημένα δεδομένα

      3. Ασκήσεις-μη ομαδοποιημένα  δεδομένα

      4. Ομαδοποιημένα δεδομένα

      5. Ασκήσεις-ομαδοποιημένα δεδομένα

      6. Ερωτήσεις-παρουσίαση δεδομένων

      7. Μέτρα θέσης και διασποράς

      8. Ασκήσεις-μέτρα θέσης και διασποράς

      9. Επαναληπτικές ασκήσεις

    10. Ερωτήσεις

    11. Θέματα πανελληνίων (έως και Στατιστική)

  ---

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

      1. Δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα

      2. Ασκήσεις-δειγματικός χώρος

      3. Έννοια της πιθανότητας

      4. Ασκήσεις-έννοια της πιθανότητας

      5. Ερωτήσεις-πιθανότητες

      6. Επαναληπτικές ασκήσεις

      7. Θέματα πανελληνίων (έως και πιθανότητες)

  ---

  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

      1. Το 1ο θέμα (θεωρία) 2000-2011

      2. Ερωτήσεις θεωρίας-αποδείξεις

  (http://users.sch.gr/mavrogiannis)

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---