Να υποπτεύεσαι το προφανές. Οι σκοτεινές αλήθειες έτσι κι αλλιώς θα σου ξεφύγουν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΕ03  -   jblack@sch.gr

ΘΑΣΟΣ

ΡΑΧΩΝΙ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 • ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΘΑΣΟΣ
 • ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 • Χρήσιμες συνδέσεις
 •  

  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

    1.   Ηλιακό σύστημα

     2.   Αποστάσεις στο Σύμπαν

    3.   Συγκρίσεις αστέρων

    4.  Παρατηρώντας τον ουρανό

     5.   Τα φώτα της Γης

     6.  Φωτίζοντας τη Γη

     7.   Η ημερομηνία του Πάσχα      1               3

     8.  Γη που αναπνέει

     9.  Ταξίδι στο ηλιακό σύστημα

  10.  Hubble Space Telescope

  11.   Οι ζώνες της γήινης ώρας

  12.   Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο

  ---

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

  Α.  Εισαγωγή          

  Β.  Αστρονομικές παρατηρήσεις

  Ηλιοστάσια και Ισημερίες

  Χάρτης του ουρανού

  Η ουράνια σφαίρα       1

  Η κίνηση του Ήλιου στην ουράνια σφαίρα (εκλειπτική)      1

  Παράλλαξη αστέρα

  Γ.  Το ηλιακό σύστημα

  Οι  3 νόμοι του Kepler    1,2    3       1,2,3      2     3    τροχιά πλανήτη

  Φάσεις των εσωτερικών πλανητών          1

  Η φαινομενική κίνηση ενός πλανήτη (σχηματισμός βρόχου)           1            2          3

  Το φαινόμενο των εποχών            1           2          3

  Οι φάσεις της Σελήνης    1        2        3         4

  Οι φάσεις της Σελήνης σε πραγματικό χρόνο και τόπο

  Οι εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης              1             2

  Το φαινόμενο της παλίρροιας        1         2

  Η βαρύτητα στον Ήλιο και στους πλανήτες

  Τροχιακή ταχύτητα

  Η δημιουργία του ηλιακού συστήματος

  Δ.  Ο Ήλιος

  Ο Ήλιος, το δικό μας άστρο.

  Η αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου (p - p)            1

  Ηλιακές κηλίδες-ενδεκαετής κύκλος        1

  Ηλιακή έκλαμψη-σέλας    1          2

  Ε.  Οι αστέρες

  Μεταβολή των αστερισμών

  Το διάγραμμα H - R  (Hertzsprung - Russel)     H-R

  Θερμοκρασία και φάσμα αστέρα

  Φάσματα των ουρανίων σωμάτων

  Διπλοί αστέρες

  Αστέρες νετρονίων

  Παράλαξη αστέρα

  ΣΤ.  Οι Γαλαξίες

  Φαινόμενο Doppler

  Βαρυτικός φακός

  Ζ.  Δομή και εξέλιξη του Σύμπαντος

  Σκοτεινή ύλη και ενέργεια

  Σκοτεινή ύλη

  Κοσμολογικό μοντέλο

  Η.  Διαστημική

  Ταχύτητα διαφυγής

  ... και για το τέλος

  Αξιολογήστε τις γνώσεις σας στην Αστρονομία

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

  1.   Πανελλήνιοι διαγωνισμοί Αστρονομίας  ( Ιστορικό)

  2.   Πανελλήνιοι διαγωνισμοί Αστρονομίας  ( Θέματα)

  ---

  1996 - 2002 (Λύκειο)

  1996                1997                1998                1999                2000                2001                2002

  ---

  2003 - 2008 (Λύκειο)

  Αρίσταρχος ( 1η  φάση)

  Ίππαρχος ( 2η  φάση)   

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

   

  ---

  2009 (Λύκειο)

  Εύδοξος (1η φάση)          Αρίσταρχος (2η φάση)          Ίππαρχος (3η φάση)

  ---

  2010 (Γυμνάσιο - Λύκειο)

  Γυμνάσιο ( 3 φάσεις)

  Λύκειο (3 φάσεις)   

  Εύδοξος           Αρίσταρχος          ΊππαρχοςΕύδοξος             Αρίσταρχος           Ίππαρχος

  ---

  2011 -  (Γυμνάσιο - Λύκειο)

  Γυμνάσιο ( 3 φάσεις)

  Εύδοξος     Αρίσταρχος     Ίππαρχος

  Λύκειο (4 φάσεις) 

  Εύδοξος     Αρίσταρχος     Ίππαρχος      Πτολεμαίος

       2011              2011                    2011

      2011                  2011                   2011                2011

  ---

  3.   Ολυμπιάδες  Αστρονομίας

         2007           2008                  2009                 2010                2011