Η Φυσική στην Β΄ Γυμνασίου

 

Φυσική. Η διδασκαλία στη Β΄ Γυμνασίου

Διαβάζουμε και σχολιάζουμε

Διδασκόμενοι, διδάσκοντες και το φαινόμενο ΚΙΝΗΣΗ

Και ρωτάει η ζωηρή μαθήτρια

Το κεφάλαιο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η έννοια ΔΥΝΑΜΗ

Πίεση και υδροστατική πίεση

Η διδασκαλία της έννοιας ΠΙΕΣΗ

Το πείραμα του Torricelli    Μια ερώτηση για τη διδασκαλία

 

1. Τέσσερα  σημεία σοβαρής διαφωνίας  για το

 «πώς παρουσιάζεται» στο  βιβλίο Β΄ Γυμνασίου η έννοια ΠΙΕΣΗ

 

2. Σοβαρές διαφωνίες για το  «πώς παρουσιάζεται» στο  βιβλίο Β΄ Γυμνασίου

η ΙΔΕΑ για ένα Μικρόκοσμο της Ύλης

 

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας   ( Από την ομιλία στο 12ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών )