Αρχική σελιδα

  

Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε κυρίως  ως εργαλείο που       θα συμπληρώσει ,θα επεκτείνει και τελικά θα βελτιώσει  τις γνώσεις των μαθητών του γυμνασίου στα μαθηματικά.

       Επίσης θα βρείτε υλικό η  συνδέσεις με ιστοχώρους που υποστηρίζουν άλλα μαθήματα όπως Γεωγραφία , Φυσική , χημεία αλλά και τα φιλολογικά μαθήματα.

     Τέλος θα βρείτε άρθρα ,σχόλια ,video και άλλο υλικό που κατά τη γνώμη μου έχει κάποια αξία .

Κ. Γούλας