Αρχική σελίδα

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εισαγωγικά
Διαχείριση σχολικού χρόνου
Στα μονοθέσια σχολεία
Στα διθέσια σχολεία
Σύμπτυξη της διδακτέας ύλης
Νεότερη ελληνική Ιστορία -Δείγμα - ενότητα "Στα χρόνια του Όθωνα"
Μεταχείριση της διδακτέας ύλης στα μονοθέσια
Νέο Θέμα Μεταχείριση της διδακτέας ύλης στα διθέσια
Νέο Ιστορία Γ΄Τάξης-Οι περιπέτειες του Οδυσσέα συνεχίζονται(δείγμα)
Ιστορία Ε΄Τάξης-Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Γεωγραφία Ε΄Τάξης-Ταυτότητα του χάρτη
Γεωγραφία Ε΄Τάξης-Οι ακτές και οι θάλασσες της Ελλάδας (κεφ.8-9)
ΓεωγραφίαE΄Τάξης-Κύπρος, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (κεφ. 44-45)
Γεωγραφία Στ΄τάξης ,δείγμα Περιστροφή και περιφορά της Γης: Ημέρα και νύχτα, οι εποχές (κεφ. 4-5)
Γεωγραφία Στ΄τάξης ,δείγμα Η Ωκεανία: Θέση, φυσικό περιβάλλον, τα κράτη και οι κάτοικοί της (κεφ. 44-45)
Παιδαγωγικές πρακτικές
Νέος φάκελος Μια μέρα στο μονοθέσιο Πτελέας
Νέος φάκελος Ανασύσταση σχολικών δικτύων και αφήγηση παραμυθιών

Αρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα