Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες μαθηματικών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράξεις (!), δλδ πρόσθεση, αφαίρεση, ...

Παρόλο που διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές μπορεί να γελάσατε θα πρέπει να γνωρίζετε πως στο μάθημα της φυσικής θα πρέπει να κάνετε σωστά τις πράξεις και να καταλήγετε στα ορθά αριθμητικά αποτελέσματα.

Οι αριθμοί που συναντάμε μπροστά μας δεν είναι όλοι «καλοί» (προσφιλής έκφραση των μαθητών), δλδ ακέραιοι, αλλά είναι ΚΑΙ δεκαδικοί, κλασματικοί, ρητοί, άρρητοι, κλπ... Άρα, θα πρέπει να μάθουμε να «αντιμετωπίζουμε» και τέτοιες περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, θα δούμε πως το φορτίο του πρωτονίου έχει τιμή \[Q_{\text{πρωτ}} = 1,6 \times 10^{-19}{\,\text{C}}\] και θα πρέπει να γνωρίζουμε πως να «συμπεριφερθούμε» σ' αυτόν τον αριθμό. Θα χρειαστεί για παράδειγμα:

  • να τον πολλαπλασιάσουμε με τον εαυτό του: \[(1,6 \times 10^{-19}) \cdot (1,6 \times 10^{-19}) = \dots \]
  • να υπολογίσουμε την τετραγωνική ρίζα του: \[\sqrt{1,6 \times 10^{-19}} = \dots \]
  • και πολλά άλλα...

Ένας αριθμός λέμε πως είναι εκφρασμένος σε επιστημονική γραφή όταν είναι γραμμένος στη μορφή \[ \alpha \times 10^{n}\] όπου ο συντελεστής \(\alpha \) είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 (συμπεριλαμβανομένου) και στο 10, δλδ \[1 \leq |\alpha| < 10 \] και ο εκθέτης του 10 δλδ το \( n \) είναι ένας ακέραιος αριθμός.

Για να γράψουμε έναν αριθμό σε επιστημονική γραφή ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Μετακινούμε την υποδιαστολή στα δεξιά του πρώτου μη-μηδενικού ψηφίου.
  2. Μετράμε πόσες θέσεις μετακινήσαμε την υποδιαστολή.
  3. Ο αριθμός του παραπάνω βήματος [2] είναι η απόλυτη τιμή του εκθέτη του 10.
  4. Ο εκθέτης του 10 είναι θετικός αν ο αρχικός αριθμός είναι μεγαλύτερος απ' αυτόν του βήματος [1], ενώ είναι αρνητικός αν ο αρχικός αριθμός είναι μικρότερος απ' αυτόν του βήματος [1]. Αν η υποδιαστολή δεν μετακινήθηκε, ο εκθέτης είναι μηδέν (0).

Οι κανόνες χειρισμού δίνονται με μορφή παραδειγμάτων έτσι ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητοί στις παρακάτω σημειώσεις:

img praksis flip

Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις αυτές σε μορφή pdf ανάλογα με τη μορφή που επιθυμείτε:

3 διαφάνειες / σελίδα με χώρο για σημείωσεις 6 διαφάνειες / σελίδα
img praksis 3in1 img praksis 6in1

 Επίσης, καλό είναι σιγα-σιγά οι μαθητές να εξοικειώνονται με τη χρήση επιστημονικών αριθμομηχανών (link checked 7/2014):

calculator

και έτσι να μπορούν να ελέγχουν την ορθότητα των υπολογισμών τους.

Οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις μπορούν να βρεθούν  στα βιβλία των μαθηματικών της Γ Γυμνασίου και της Α Λυκείου. Καλό είναι, αν δεν θυμάστε τους κανόνες, να γυσρίσετε και να κάνετε μια επανάληψη....

Εδώ μπορείτε να δείτε μία ακόμη παρουσίαση σχετική με τις δυνάμεις του δέκα (~0.5 KB - link checked 7/2014).

Login Form

Βρίσκεστε στην περιοχή της Φυσικής Γενικής Παιδείας της Α τάξης.

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε στοιχεία που αφορούν στο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει στο αριστερό μενού....

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014