Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

e-mail: kontaxis@sch.gr

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Τεχνικός Πολιτισμός

Εργαστήρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 Οδηγοί για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

"Στη χώρα μας παρουσιάζεται μεγάλη υστέρηση στον τομέα της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου... τα θέματα ΑΥΕ δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κάθε γνωστικού αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ΤΕΕ.
Τόσο οι τεχνικοί των ελεύθερων επαγγελμάτων (συνεργεία εγκαταστάσεων κλιματισμού, μεταλλικών κατασκευών, υδραυλικοί, κλπ) όσο και εκείνοι της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, έχουν σε μεγάλο βαθμό άγνοια των μέτρων πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία τους. Συχνά μάλιστα συγχέουν τον επαγγελματισμό με την αναιτιολόγητη έκθεση στον κίνδυνο, ενώ υποτιμούν μέχρι και αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας τους. Συνοπτικά, δεν διαθέτουν μια παιδεία πρόληψης των κινδύνων, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο εκτός από τους εαυτούς τους, το προσωπικό που επιβλέπουν, τρίτους ακόμη και μέλη των οικογενειών τους".

Οι παραπάνω επισημάνσεις έγιναν από τον ειδικό σε θέματα ασφαλείας μηχανικό κ. Η. Μπανούτσο, στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την άνοιξη του 2005, σχετικά με τη Δευτεροβάθμιας Τεχνική Εκπαίδευση (βλ. όλες τις εισηγήσεις στη διεύθυνση http://users.sch.gr/kontaxis/ekdiloseis/0505_tee_tee.htm) .

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Επαγγελματικού Σχολείου;

Η ένταξη θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά κυρίως στην πρακτική των εργαστηρίων που προετοιμάζουν τους αυριανούς τεχνικούς, θα συνέβαλε αποφασιστικά στην αλλαγή της σημερινής κατάστασης στους χώρους εργασίας. Αν και υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις σε θέματα ΥΑΕ σε ορισμένα βιβλία, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει "μια ολοκληρωμένη παιδεία πρόληψης των κινδύνων".

Τα βασικά αίτια αυτής της κατάστασης είναι τα εξής:

 • Η ανεπάρκεια υποδομών και πόρων εκσυγχρονισμού των εργαστηρίων

 • Η έλλειψη μελέτης εγκαταστάσεων και μέτρων πρόληψης κινδύνου για κάθε συγκεκριμένο εργαστήριο των σχολείων

 • Η άγνοια πολλών εκπαιδευτικών για το θέμα και η μη επιμόρφωσή τους

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι οι αυριανοί τεχνικοί είναι σε μεγάλο βαθμό ανενημέρωτοι για θέματα ΥΑΕ. Το κυριότερο όμως πρόβλημα αποτελούν οι συνθήκες εργασίας σε πολλά σχολικά εργαστήρια, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται μαζικά η γνωστή ελληνική νοοτροπία της υποτίμησης των κανόνων ΥΑΕ, η οποία έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην αναπηρία ή στο θάνατο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση με τους εξής τρόπους:

 • Να κατεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό από την ιστοσελίδα

 • Να συμβουλευτούν τις γενικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, όσον αφορά στους νέους και στην ένταξη των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην εκπαίδευση.   Δείτε σχετικά

 • Να ενημερωθούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί από τους Οδηγούς που διατίθενται στο διαδίκτυο (βλ παρακάτω)

 • Να δώσουν εργασίες στους μαθητές ώστε να εξερευνήσουν οι ίδιοι τους οδηγούς και να τους παρουσιάσουν στα πλαίσια των μαθημάτων, σε συνδυασμό με τις οδηγίες που υπάρχουν στα επιμέρους βιβλία

 • Να διερευνήσουν οι μαθητές τους οδηγούς και να προτείνουν μέτρα και πρακτικές για τη βελτίωση της κατάστασης στα εργαστήρια

 • Να υποβάλουν μαζί με τους μαθητές σχετικά έργα στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και να εκδοθούν οδηγοί που θα παρουσιαστούν στις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες
   

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των σχολείων

Αναμφισβήτητα, το κυριότερο που μας απασχολεί είναι να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών μέσα στα σχολεία.

Καλό είναι να ξεκινήσουμε από τα παρακάτω έντυπα (στην ελληνική γλώσσα) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία http://agency.osha.eu.int/OSHA

Πρωτοβουλία για τους νέους εργαζόμενους (2011)

 Τεχνικά δελτία 45 - Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στον κλάδο της εκπαίδευσης 13.09.2005 18:16, δημοσιεύτηκε
 
 Τεχνικά δελτία 46 - Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον κλάδο της εκπαίδευσης 13.09.2005 18:17, δημοσιεύτηκε
 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και "κατεβάστε" οδηγούς για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία από την περιοχή e-βιβλιοθήκη:
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=6l0dehVuHRKwNaQU

Διαβάστε ειδικότερα:

Σύντομο οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την Εργασία

http://www.ypakp.gr/uploads/files/3441.pdf

Επίσης "κατεβάστε" τους παρακάτω οδηγούς:

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας -1992 - Βιβλίο 100 σελίδων

Το  βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα  (από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου) του βιβλίου "Safety and Health at Work" που εξέδωσε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας με τη συνεργασία του Συμβουλίου Βιομηχανικής Ασφάλειας της Σουηδίας. (3103 KB)Περισσότερα

Καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
2002 - 84 σελ. (794 KB)Περισσότερα

Εγχειρίδιο  που απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους.
Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλών πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζει τη μείωση των συνηθέστερων επαγγελματικών κινδύνων, αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.
Οι καλές πρακτικές έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι βασικές ενότητες: Διαμόρφωση χώρων εργασίας, Διαμόρφωση θέσεων εργασίας, Εξοπλισμός, Ειδικές εργασίες, Μέσα ατομικής προστασίας, Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων  

Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (476 KB)Περισσότερα

Μέσα Ατομικής Προστασίας - Πότε και Πως 1996 (& 2001) - τρίπτυχο (184 KB)Περισσότερα

Έντυπες εκδόσεις του Υπουργείου

Αναζητήστε έντυπες εκδόσεις του Υπουργείου που σας ενδιαφέρουν στη διεύθυνση:

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/761.doc

Μεταξύ των παραπάνω έντυπων εκδόσεων θα βρείτε:

 • Έλεγχος ασφάλειας σε πρατήρια βενζίνης
 • Έλεγχος ασφάλειας σε πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 1987 βιβλίο, 690 σελ.
 • Για να δουλεύεις με ασφάλεια σε οικοδομές και σε άλλα τεχνικά έργα 1988/1992
 • Aσφάλεια στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
 • Προστασία του εργαζόμενου σε υψηλές θερμοκρασίες

Τις εκδόσεις αυτές και σχετικό cd Rom με νομοθεσία και μέρος των εκδόσεων μπορείτε να τα παραλάβετε από  το Υπουργείο: Επικούρου 29, 105 53 Αθήνα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας - ΕΛΙΝΥΑΕ  www.elinyae.gr

Αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο πληροφόρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς διαθέτει μια πολύ σημαντική  βιβλιοθήκη με νομοθεσία, βιβλία και μηνιαίο περιοδικό.
Οι περισσότερε εκδόσεις διατίθενται δωρεάν και μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ www.elinyae.gr

Ειδικότερα:

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Συνεργεία Αυτοκινήτων

Το  "Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης Επαγγελματικού κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων" του ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των μαθητών μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ  σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/synergeia%20teliko.1346411935375.pdf

Θέματα υγείας & Ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ' κατηγορίας (Περιορισμένων κινδύνων) 199 σελ. 2005
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=33&item_id=6004


Το Μηνιαίο Περιοδικό, εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις και τα άρθρα, περιλαμβάνει ειδικούς οδηγούς  Πυξίδα για την υγεία και ασφάλεια για εξειδικευμένα θέματα. Μπορείτα να κατεβάσετε όλα τα τεύχη από το διαδίκτυο ή να εγγραφείτε  και στην έντυπη μορφή του ώστε να σας έρχεται στο σχολείο. http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp

Ενδεικτικά ενδιαφέροντα θέματα του Περιοδικού :

Τεύχη 15 και 16: Οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας  για τις Ηλεκτροσυγκολλήσεις (Τύποι, Κίνδυνοι, Μέσα Προφύλαξης)
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5142 http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5143

Τεύχος 19: Γενική λίστα ελέγχου για λήψη προληπτικών μέτρων στα εργοτάξια http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5145

Τεύχος 20:  Βασικές οδηγίες για τα εργαλεία χειρός
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5146

Τεύχος 23: βασικές οδηγίες για την Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5685

Τεύχος 68: Εργασία και Ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψη (σελ. 20) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/teuxos_68_s.1482406312399.pdf

 

Ειδικά φυλλάδια

http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=39

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πληροφοριακός Χώρος για την Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα

http://147.102.46.12/safeconstruction/

Η συγκεκριμένη σελίδα περιέχει :

 • Νομοθεσία Ελληνική και Ευρωπαϊκή,
 • Ελληνικά και διεθνή Πρότυπα,
 • Μεθοδολογίες για την Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, την Ανάλυση των Ατυχημάτων και στη σύνταξη Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την Α&ΥΕ, όπως εκπαιδευτικά προγραμμάτα και εκπαιδευτικό λογισμικό.
 • Παραδείγματα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για τη βελτίωση της Α&ΥΕ.
 • Παράγοντες Κινδύνου, Επαγγελματικές Ασθένειες και Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με την Α&ΥΕ.
 • Άλλες Πηγές πληροφόρησης
 • Προμηθευτές Προϊόντων και Παροχείς Υπηρεσιών σχετικών με την Α&ΥΕ

Προδιαγραφές για τα λεβητοστάσια -  Κτιριοδομικός κανονισμός
http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108370.html

Πηγές στο εξωτερικό

Ιστοσελίδα με Εκπαιδευτικό Υλικό για Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, που συλλέγει, ταξινομεί και παρουσιάζει εκπαιδευτικό υλικό για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία από όλο τον κόσμο. Το υλικό προέρχεται κυρίως από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και είναι δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές. Στο forum της ιστοσελίδας μπορείτε να ρωτήσετε τους υπόλοιπους χρήστες για θέματα που σας αφορούν ή να διανείμετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.  http://www.workershealtheducation.org  

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
http://agency.osha.eu.int/OSHA

Οδηγοί Υγιεινής και Ασφάλειας για μαθητές Ηλεκτροτεχνίτες
Ένα σημαντικό κατατοπιστικότατο εγχειρίδιο με πλήθος φωτογραφιών από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και Ασφάλεια των ΗΠΑ
www.cdc.gov/niosh/pdfs/02-123.pdf

Εργαλείο υπολογισμού αποστάσεων ασφαλείας για την προστασία από μηχανές
Αποστέλλεται δωρεάν από την εταιρία
Procter Machinery Guarding  www.machinerysafety.co.uk στέλνοντας ένα απλό mail στη διευθυνση SDC@procterbedwas.co.uk

Καινοτόμες πρακτικές και συστήματα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στον κατασκευαστικό τομέα, στα ξενοδοχεία και στους χώρους υγιεινής http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks

Εργασίες σχολείων

Παρουσίαση προγράμματος για Υγιεινή και Ασφάλεια ΕΠΑΣ Καλαμαριάς
http://1epas-kalam.thess.sch.gr/prog_stadiod_1.html

Δείτε επίσης:

Εργατικά ατυχήματα ανά κλάδο - Οι κίνδυνοι των μηχανολογικών ειδικοτήτων

Εκπαιδευτικό Υλικό για Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Διδάσκοντας την Υγιεινή και Ασφάλεια στο σχολείο