Ρητορικά
οίκαδε Πάνω Λυσίας Δημοσθένης Ισοκράτης

Για να μπορέσετε να διαβάσετε τα πολυτονικά κείμενα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει πολυτονικές γραμματοσειρές στον υπολογιστή σας. (Athena, Palatino Linotype, Arial Unicode MS)

Εξεταστέα Ύλη 2002-03

 • Ρητορικά κείμενα

         Από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ,  Αθήνα 2002.                           

Α. Εισαγωγή:

1.   Η Ρητορική στην αρχαία Ελλάδα : σελ. 9-13  (κεφ. Α,Β,Γ) και 15-20 (κεφ. Ε, ΣΤ)    

2. α. Ο Υπέρ Μαντιθέου λόγος του Λυσία: σελ. 79-80

    β. Ο Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας λόγος του Δημοσθένη: σελ. 123-126

    γ. Ο περί ειρήνης λόγος του Ισοκράτη : σελ. 269-272

     Β. Κείμενα:

 •      Λυσίας: Υπέρ Μαντιθέου

                                 Από το πρωτότυπο οι §§ 1-13 και 18-21

 •      Δημοσθένης: Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

                                 Από το πρωτότυπο οι §§ 1-4 και 17-20

                                 Από μετάφραση  οι §§ 5-16  

 •     Ισοκράτης: Περί Ειρήνης

                                 Από το πρωτότυπο οι §§1-2, 14-16

                                 Από μετάφραση  οι § 17-27

 •  Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

     Από το βιβλίο «Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση» των Ι. Καζάζη, Α. Καραμήτρου, έκδοση ΟΕΔΒ,  Αθήνα 2002                           

Α. Εισαγωγή 

1.   Κεφ. ΙΙ. Βασικές έννοιες. Οι απαρχές και οι πηγές της λυρικής ποίησης σελ 9-13 (εκτός από την ενότητα επική αφήγηση και λυρική περιγραφή σελ. 9-11)

2.   Κεφ. ΙΙΙ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Το όνομα και το πράγμα σελ.13-17 (εκτός από τη διαίρεση της λυρικής ποίησης κατά τα μέτρα σελ. 15)

3.   Κεφ. ΙV. Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 650-450 π.Χ., σελ. 18-20. (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής  εποχής»)

Β. Κείμενα 

 • Αρχίλοχος: αποσπάσματα 
  • 3, οὐ φιλέω μέγαν στρατηγόν
  • 4, ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις
  • 6, θυμέ, θύμ'
  • 9, τοῖς θεοῖς
   
 •  Μίμνερμος: απόσπασμα  
  •   11, ἡμεῖς δ',  
 •  Σαπφώ αποσπάσματα 
  • 14, Ὠδή στην Αφροδίτη,
  • 17, Ασήμαντη ποιήτρια
 • Πίνδαρος, απόσπασμα 28
  •  Έβδομος Πυθιόνικος 
 • Σιμωνίδης, απόσπασμα 29  
  • ἄνθρωπος ἑών

 ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1.    Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2.    Ως εξεταστέα ύλη στη Γραμματική και στο Συντακτικό καθορίζεται: 

   α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου με τον τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα"

   β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 (ενότητες 1-21).