Αρχαία Ελληνικά
οίκαδε Αντιγόνη Ρητορικά Λυρικοί Γραμματική Συντακτικό πολυτονικά

Για να μπορέσετε να διαβάσετε τα πολυτονικά κείμενα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει πολυτονικές γραμματοσειρές στον υπολογιστή σας. (Athena, Palatino Linotype, Arial Unicode MS) 

Πώς μπορείτε να γράψετε πολυτονικά;

 • Ρητορικά κείμενα

Α. Εισαγωγή:

1.   Η Ρητορική στην αρχαία Ελλάδα : σελ. 9-13  (κεφ. Α,Β,Γ) και 15-20 (κεφ. Ε, ΣΤ)    

2. α. Ο Υπέρ Μαντιθέου λόγος του Λυσία: σελ. 79-80

    β. Ο Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας λόγος του Δημοσθένη: σελ. 123-126

    γ. Ο περί ειρήνης λόγος του Ισοκράτη : σελ. 269-272

     Β. Κείμενα:

 •      Λυσίας: Υπέρ Μαντιθέου

                                 Από το πρωτότυπο οι §§ (1-21)  

 •      Δημοσθένης: Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

                                 Από το πρωτότυπο οι §§ 1-4 και 17-24, 34-35   

                                 Από μετάφραση  οι §§ 5-16, 25-33  

 •     Ισοκράτης: Περί Ειρήνης

                                 Από το πρωτότυπο οι §§1-2, 14-16, 63-70, και 133-145

                                 Από μετάφραση  οι § 17-27

 •  Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

     Από το βιβλίο «Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση» των Ι. Καζάζη, Α. Καραμήτρου, έκδοση ΟΕΔΒ,  Αθήνα 2002                           

Α. Εισαγωγή 

1.   Κεφ. ΙΙ. Βασικές έννοιες. Οι απαρχές και οι πηγές της λυρικής ποίησης σελ 9-13 (εκτός από την ενότητα επική αφήγηση και λυρική περιγραφή σελ. 9-11)

2.   Κεφ. ΙΙΙ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Το όνομα και το πράγμα σελ.13-17 (εκτός από τη διαίρεση της λυρικής ποίησης κατά τα μέτρα σελ. 15)

3.   Κεφ. ΙV. Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 650-450 π.Χ., σελ. 18-20.

Β. Κείμενα 

 • Αρχίλοχος: αποσπάσματα 1,2,6,7,22,60,74,67α,58,68D
  • εἰμί δ’ ἐγώ θεράπων
  • ἐν δορὶ μὲν
  • ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις
  • κήδεα μὲν στονόεντα
  • οὐ μοι τα Γύγεω
  • οὐ φιλέω μέγαν στρατηγόν
 •  Μίμνερμος: απόσπασμα 2,5D
  •   ἡμεῖς μὲν 
 •  Σαπφώ αποσπάσματα 1,27α,49,58,116D
  • Ὠδή στην Αφροδίτη,
  • Οἱ μὲν ἱππήων
  • Καλὸς κἀγαθός
  • Ασήμαντη ποιήτρια
  • Οἷον τὸ γλυκύμαλον
 •  Σόλων: απόσπασμα 3D,
  •   Ἡμετέρη δὲ
 •  Αλκαίος: αποσπάσματα 46α,74D απόσπασμα  46α,74D 
  • Ἀσυνέτημι τῶν ἀνέμων
  • Ὡς λόγος
 •  Αλκμάναπόσπασμα 1, στ. 36-49, 58D, 
  • Εστι τις σιών τίσις.

  • Εύδουσι δ΄ορέων

 •  Θέογνιςαποσπάσματα στ.36-49, στ.1135-1150D, 
  • Αλαζόνας πολιτικός
  • Ανθρώπινη ελπίδα
 • Στησίχορος, αποσπάσματα 11,16D
  • Αλαζόνας πολιτικός
  • Ανθρώπινη ελπίδα
 • Πίνδαρος, απόσπασμα XIV Ολυμπιόνικος, Έβδομος Πυθιόνικος D
  • Ασωπίχω Ορχομενίω Σταδίει

  • Μεγακλεί Αθηναίω
 • Σιμωνίδης, απόσπασμα 29  
  • ἄνθρωπος ἑών
  • ἀνθρώπων ὀλίγων
  • ὅτε λάρνακι

 ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1.    Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2.    Ως εξεταστέα ύλη στη Γραμματική και στο Συντακτικό καθορίζεται: 

   α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου με τον τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα"

   β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 (ενότητες 1-21).

 • Γραμματική
 • Συντακτικό
  • Δευτερεύουσες προτάσεις
 • Μεταφράσεις για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου
  • Ξενοφώντα, Ελληνικά
  • Θουκυδίδη, Ιστορία
 • Μεταφράσεις για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου (Γενικής Παιδείας)
  • Σοφοκλέους, Αντιγόνη 
 • Πανελλήνιες εξετάσεις
  • Β: Θεωρητική: Αρχαία 2002
  • Γ: Θεωρητική: Αρχαία 2001