Ορκομωσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως πρωθυπουργού

μετά την κατάρρευση της χούντας [24-7-1974]

 

 

 

Σημειώσεις  & χρήσιμους υπερδεσμούς

για την  πεντηκοστή έκτη ενότητα του δωδέκατου κεφαλαίου

του σχολικού εγχειριδίου [σελ. 157-159]

Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του '80

[1974-1981]

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

http://ninos15gymperist.wikispaces.com/Greece+after+1974