Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης

εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας.

Δείτε το έγγραφο.