συλλογή βίντεο & ελληνικών ταινιών

σχετικά με το Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο

https://www.youtube.com/channel/UCMybVc85UPgRR5-jolKNngA