Το τελευταίο μάθημα κάθε σχολικής χρονιάς το αφιερώνω στην 

αξιολόγηση.

Έχω δει διάφορα περισπούδαστα ερωτηματολόγια στο διαδίκτυο

για διάφορες βαθμίδες,

αλλά εγώ επέλεξα ένα πολύ απλό γραπτό ερωτηματολόγιο σε δύο σελίδες για μαθητές γυμνασίου.

 

Σε ένα φύλλο χαρτί

σελίδα 1

Ο μαθητής αυτοαξιολογείται

α] τι δεν έκανα καλά στο μάθημα (π.χ. των αγγλικών) φέτος

β] τι έκανα σωστά  στο μάθημα (π.χ. των αγγλικών) φέτος

γ] τι άλλο θετικό θα μπορούσα να είχα κάνει

 

σελίδα 2

Ο μαθητής αξιολογεί τον καθηγητή του

α] γνώσεις

β] μεταδοτικότητα

γ] εξηγήσεις

δ] ποικιλία στο μάθημα

ε] συμπεριφορά

στ] προσωπικά παράπονα

ζ] προτάσεις (τι θα έκανα εγώ αν ήμουν ο καθηγητής)

 

Προσέχω η αξιολόγηση να γίνει σε κλίμα χαλαρό και άνετο, χρειάζεται να δοθεί χρόνος,

φυσικά εξηγώ τις ερωτήσεις προφορικά πριν γράψουν,

και τονίζω ότι κρίνουν σοβαρά και αυστηρά,

και ότι θα πάρω πολύ σοβαρά τις απόψεις τους διότι με ενδιαφέρουν.

Προτιμώ να απαντήσουν ανώνυμα.

 

Τα αποτελέσματα είναι πάντοτε πολύ αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα!

Αλλά τα εν οίκω μη εν δήμω...