[πηγή της εικόνας https://www.facebook.com/AmericanEnglishatState]

Προσέχουμε τις διαφορά στη σημασία μεταξύ αμερικάνικης αγγλικής [AmE] & βρετανικής [BrE].

Καλό θα ήταν να δείτε και τα λήμματα while awhile στο αμερικανικό λεξικό Merriam Webster,

& το λήμμα while στο βρετανικό λεξικό Oxford Dictionary.

Έτσι θα ξεμπερδέψετε τις διαφορές των

 a while, all the while, awhile, for a while, a little while

στις δύο κύριες διαλέκτους της αγγλικής.