Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο με επιστημονικό τρόπο και,

όπως καταλαβαίνετε, η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη.

 

Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην παρακάτω σελίδα στο διαδίκτυο:

 

https://docs.google.com/forms/d/1R9QRWNr-TZeqR3vgIEGSva6Lx-2kJXp93jGz5m1Jgk4/viewform