Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ.,

στην αίθουσα "Jacqueline de Romilly" του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα της ημερίδας