Οδηγίες για την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο

κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2016-2017