Στην ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,

GRAMMAR COMPENDIUM

http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G610108

έχω ανεβάσει σύντομες σημειώσεις [συνήθως μονοσέλιδες]

για τα πιο σηματικά γραμματικά φαινόμενα της αγγλικής.

 

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]

Emmanuel Ninos
BA English & Greek, Dip RSA TEFL, MA Ed.