Συλλογή λεξιλογικών  ασκήσεων και κουίζ

στην ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου

στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

 

[Στο μενού αριστερά, πατάμε "Ασκήσεις".]

 

Εμμανουήλ Νίνος