Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις

της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

για το σχολικό έτος 2013-2014