Παιχνίδι με τα λεμόνια (διαφορετικότητα),

δείτε στο σχέδιο μαθήματος

των

Νικολαΐδη Νίκου & Χρυσοστόμου Ανδριανής.

 

 

Επίσης χρήσιμο είναι το 12λεπτο βίντεο

Zero