ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) Μουσικά Σχολεία

β) Καλλιτεχνικά Σχολεία

γ) Διαπολιτισμικά Σχολεία

 

[Αρ. Πρωτ. 107019/Ε2 30-6-2016]