Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του,

ομόφωνα, αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, υπό τον συντονισμό του κ. Γεράσιμου Κουζέλη,

η οποία θα καταθέσει πρόταση για τη διαμόρφωση των διαδικασιών σχετικά με

την αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου,

αποτελούμενης από τα κάτωθι μέλη:

1)κ. Γεωργία Φέρμελη,

2)κ. Ασπασία Οικονόμου,

3)κ. Αναστασία Κότσιρα,

4)κ. Ιωάννα Παπαστάμου,

5)κ. Μαρία Νίκα,

6)κ. Παύλος Χαραμής,

7)κ. Ιωάννης Ρουσσάκης